Slideshow #01
Slideshow #02
Slideshow #03
SlideShow #04
SlideShow #05
NL EN FR
MeNu - Centre for Mindful eating and NutritionMindful Eating, Conscious Living Training

MECL 1 : Basis opleiding voor professionals


 

Trainers: Jan Chozen Bays, M.D. en Char Wilkins M.S.W, L.C.S.W (USA)

 

DataIn België is in 2019 geen training voorzien.

Voor andere locaties in Europa kan u de website van me-cl.com bezoeken. 

 


ME-CL Training
Doelstelling
Doelgroep
Deelname voorwaarden
Programma opzet
Groepsgrootte
Setting, Accomodatie en Zelfzorg
Overige   


ME-CL Training
De training zal gegeven worden door Jan Chozen Bays (arts) en Char Wilkins (MSW, LCSW), beiden hulpverleners, mindfulness trainers en retraite begeleiders met een jarenlange staat van ervaring.
Het ME-CL programma biedt de deelnemers de kans om mindfulness tools en mindful eating vaardigheden te ontdekken en te oefenen, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.

De persoonlijke mindfulness beoefening van elke deelnemer is het fundament om vervolgens de mindful eating skills toe te passen in een klinische setting. Omdat deze basis zo cruciaal is zal er in de professionele ME-CL training dagelijks aandacht zijn voor mindfulness meditaties, mindful beweging en behoort een korte retraite tot de essentiële componenten van het programma.
Het lessenpakket bestaat uit didactische instructie, ervaringsgerichte mindfulness en mindful eating oefeningen, inquiry en dialoog in groep, nieuw onderzoek rond mindful eating, en tijd voor persoonlijke reflectie.

De lessen zijn ontworpen om de deelnemers kennis te laten maken met de 8-weken ME-CL syllabus voor hun patiënten en vertrekkend vanuit deze basis een benadering te creëren die geschikt is voor hun specifieke doelgroep.

Deelnemers ontvangen een Mindful Eating, Conscious Living (ME-CL) handboek, mindfulness meditatie CD door Wilkins ontwikkeld en praktische handouts.


Doelstelling
Na deze ME-CL basis training, zijn de deelnemers in staat om:
 • een brede waaier aan mindful eating oefeningen aan te bieden
 • het 8-weken ME-CL programma te implementeren in hun specifieke klinische setting
 • mindful interviewing technieken toe te passen en hierdoor obstakels te identificeren bij patiënten/cliënten
 • hun eigen unieke kwaliteiten en werkpunten te appreciëren en te begrijpen met als doel om mindfulness en mindful eating op een authentieke wijze te kunnen faciliteren
 • hun eigen meditatie beoefening te ontwikkelen en te verdiepen, hierbij begrijpend dat de persoonlijke belichaming van mindfulness essentieel is om op een succesvolle wijze het mindful eating curriculum te kunnen overbrengen aan hun patiënten
 • gewoontepatronen in het denken, emoties en lichamelijke gewaarwordingen leren te benoemen in relatie tot eetgedrag
 

Doelgroep
Deze 5-daagse Intensive en ervaringsgericht programma is bedoeld voor professionals die mindful eating en andere mindfulness gebaseerde oefeningen wensen te gebruiken in hun klinische praktijk voor één-op-één begeleiding of in groepen. Het ME-CL programma is ontwikkeld voor hulpverleners in de gezondheidszorg waarbij eten, eetgedrag en lichaamswerk centraal staan.
 

Deelname voorwaarden
Het is onze ervaring dat mindful eating programma’s enkel succesvol zijn indien deze trainingen door lesgevers wordt gegeven die zelf een standvastige mindfulness beoefening hebben en deze kwaliteiten ook belichamen.
Een klinische achtergrond is noodzakelijk indien het mindful eating programma bestemd is voor mensen met verstoord eetgedrag.
 
Criteria voor deelname aan de ME-CL training 
Deel 1:
 • Opleiding in geestelijke gezondheidszorg (vb. psychologie, psychiatrie, sociaal werk of therapie).
 • Of opleiding in gezondheidszorg (vb. diëtist/voedingsdeskundige, arts, kinesitherapeut, of andere paramedici).  Geschikt voor hulpverleners werkend oa in het domein van voeding, diabetes, eetstoornissen, bariatrische chirurgie enz.
 • Of een professional gespecialiseerd in ecologie, (voedings)biologie of voedingstechnologie
 
Deel 2:
 • 8 weken Mindfulness-Based Stress Reduction training (MBSR) of Mindfulness-Based Cognitive Training (MBCT)  als deelnemer gevolgd
 • Dagelijkse mindfulness meditatie praktijk (oefeningen uit het MBSR/MBCT curriculum)
 • Extra troef: deelname aan een meditatie retraite gedurende meerdere dagen of een mindfulness meditatie dag


Programma opzet
De 5-daagse training is geworteld in mindfulness. Het authentiek aanleren van mindfulness en mindful eating oefeningen aan patiënten kan enkel gebeuren indien de lesgever zelf een regelmatige en systematische mindfulness meditatie praktijk onderhoudt
 
Mindfulness oefeningen zoals zitmeditaties, mindful bewegen, mindful wandelen, lichaamsscan in de ochtend en avond maken integraal onderdeel uit van de ME-CL professionele training
Bepaalde eetmomenten zullen in stilte gebeuren en elke maaltijd wordt benut om mindful eating vaardigheden te leren.


Groepsgrootte
Tijdens de training zullen er kleinere groepjes worden gevormd om specifieke mindfulness gebaseerde skills aan te leren onder begeleiding van de lesgevers.


Setting, Accommodatie en Zelfzorg
Het is een doelbewuste keuze om de ME-CL training in een retraite setting te laten plaats vinden. Het Rustpunt faciliteert de mindfulness beoefening, reduceert afleidingen uit de buitenwereld en creeërt een veilige, ondersteunende context om te experimenteren in groep.

De maaltijden zijn met zorg bereid en er is ook aandacht voor voedingsbeperkingen als deelnemers dit vooraf aangeven. Regelmatige pauzes tijdens het lesprogramma geven de mogelijkheid om kennis te maken met collega’s in het veld, om te wandelen in de prachtige kloostertuin of voor andere vormen van zelfzorg.


Overige
De toepassing van mindful eating in een klinische context is een groeiend domein van onderzoek. Het aantal wetenschappelijk studies, boeken en journalistieke artikels is exponentieel toegenomen in de laatste jaren. De vraag naar kwaliteitsvolle trainers en cursussen is elk jaar groeiend.
MeNu Centre for Mindful eating and Nutrition draagt professionele integriteit hoog in haar vaandel en heeft daarom in Europa een kennisplatform voor hulpverleners opgericht. Het centrum MeNu biedt gecertificeerde trainersopleidingen aan met gerenomeerde lesgevers en de continue educatie gebeurt in de vorm van supervisies en trainingen voor gevorderde mindful eating trainers. Op internationaal vlak werkt centrum MeNu nauw samen met ME-CL.com en The Center for Mindful Eating in Verenigde Staten.